【双调】清江引_张子坚运判原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【双调】清江引_张子坚运判

作者:张可久 朝代:元代
【双调】清江引_张子坚运判原文
张子坚运判席上

仙人掌心青数朵,山小乾坤大。不知明月来,且向白云卧,陈抟枕头闲伴我。

飘飘落梅风正冷,缓步苍苔径。一溪流水声,半夜扁舟兴,月明草堂人未醒。

秋风满园三径花,买得闲无价。从前险处行,梦里说着怕,连云栈高骑瘦马。

酒边题扇

华堂舞醄图画展,两行如花面。鹅黄淡舞裙,蝶粉香歌扇,闲搊玉筝罗袖卷。

昭君怨

花间梦乘白玉辇,上马精神倦。哀弹夜月情,别泪春风面,雁归不知多近远。

过刘山

西风小亭黄叶多,鹤领神仙过。云来绿树平,水迸青山破,天然图画添上我。

松江海印精舍

道人不眠中夜起,小立莓苔地。九枝灯上花,四塔庭前桧,梅窗月明清似水。

永嘉泛湖

秋云锦香招画船,一步一个描金扇。花前北海樽,湖上西施面,登楼有谁思惠远?

次必庵赵万户韵

岩扃带云长是掩,不许猿鹤占。《黄庭》尽日观,白发无心染,研朱又将《周易》点。

老王将军

纶巾紫髯风满把,老向辕门下。霜明宝剑花,尘暗银鞍帕,江边草青闲战马。

春情

园林且休题杜宇,未了吟春句。残花酒醒时,芳草人归处,东风小楼听夜雨。

【双调】清江引_张子坚运判拼音解读
zhāng zǐ jiān yùn pàn xí shàng

xiān rén zhǎng xīn qīng shù duǒ ,shān xiǎo qián kūn dà 。bú zhī míng yuè lái ,qiě xiàng bái yún wò ,chén tuán zhěn tóu xián bàn wǒ 。

piāo piāo luò méi fēng zhèng lěng ,huǎn bù cāng tái jìng 。yī xī liú shuǐ shēng ,bàn yè biǎn zhōu xìng ,yuè míng cǎo táng rén wèi xǐng 。

qiū fēng mǎn yuán sān jìng huā ,mǎi dé xián wú jià 。cóng qián xiǎn chù háng ,mèng lǐ shuō zhe pà ,lián yún zhàn gāo qí shòu mǎ 。

jiǔ biān tí shàn

huá táng wǔ táo tú huà zhǎn ,liǎng háng rú huā miàn 。é huáng dàn wǔ qún ,dié fěn xiāng gē shàn ,xián zǒu yù zhēng luó xiù juàn 。

zhāo jun1 yuàn

huā jiān mèng chéng bái yù niǎn ,shàng mǎ jīng shén juàn 。āi dàn yè yuè qíng ,bié lèi chūn fēng miàn ,yàn guī bú zhī duō jìn yuǎn 。

guò liú shān

xī fēng xiǎo tíng huáng yè duō ,hè lǐng shén xiān guò 。yún lái lǜ shù píng ,shuǐ bèng qīng shān pò ,tiān rán tú huà tiān shàng wǒ 。

sōng jiāng hǎi yìn jīng shě

dào rén bú mián zhōng yè qǐ ,xiǎo lì méi tái dì 。jiǔ zhī dēng shàng huā ,sì tǎ tíng qián guì ,méi chuāng yuè míng qīng sì shuǐ 。

yǒng jiā fàn hú

qiū yún jǐn xiāng zhāo huà chuán ,yī bù yī gè miáo jīn shàn 。huā qián běi hǎi zūn ,hú shàng xī shī miàn ,dēng lóu yǒu shuí sī huì yuǎn ?

cì bì ān zhào wàn hù yùn

yán jiōng dài yún zhǎng shì yǎn ,bú xǔ yuán hè zhàn 。《huáng tíng 》jìn rì guān ,bái fā wú xīn rǎn ,yán zhū yòu jiāng 《zhōu yì 》diǎn 。

lǎo wáng jiāng jun1

lún jīn zǐ rán fēng mǎn bǎ ,lǎo xiàng yuán mén xià 。shuāng míng bǎo jiàn huā ,chén àn yín ān pà ,jiāng biān cǎo qīng xián zhàn mǎ 。

chūn qíng

yuán lín qiě xiū tí dù yǔ ,wèi le yín chūn jù 。cán huā jiǔ xǐng shí ,fāng cǎo rén guī chù ,dōng fēng xiǎo lóu tīng yè yǔ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【双调】清江引_张子坚运判原文,【双调】清江引_张子坚运判翻译,【双调】清江引_张子坚运判赏析,【双调】清江引_张子坚运判阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hxlib.cn/shi/59735.html

诗词类别

热门知识

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语